فردیت @fardiiat

برگزاری کارگاه های کهن الگویی(مهارت های زندگی) دوره های هنری(آرایه‌روح) مشاوره های تخصصی(هم اندیشی) تلفن:22250632 و 22900756 www.fardiat.ir #فردیت

1839 following93 posts2924 followers

199 Followers