برج تجاری گردشگری ققنوس @ghoghnoostower

بزرگترين مركزتجارى تفريحى گردشگرى سمنان بازيربنايى به وسعت٨٠هزارمترمربع وارتفاع ١١٠متر ___ Add: Imam Ali Square,Semnan,Iran __ Tel: 023-33464040 👇🏻👇

5027 following115 posts11884 followers

195 Followers